Radyně

Královský hrad Radyně byl vystavěn Karlem IV. a původně byl nazýván Karlskrone. Od svého vzniku plnil správní a ochrannou funkci sídla Staré Plzně. Jedinečnost Radyně spočívá v čisté architektuře lucemburské gotiky, kterou nenarušily žádné pozdější stavební úpravy.

K hradu se váže několik pověstí a legend. Podle jedné z nich zde žil zlý a mstivý Radouš, který měl oslí uši. Pomocí temných sil vybudoval v lese na kopci hrad. Každá žena, kterou si sem nechal přivést, mu porodila dítě s oslíma ušima a Radouš ji dal vždy zabít i s dítětem.

Radyně
Královský hrad Radyně
Protože byl Radouš ve spojení s ďábelskou mocí, věřil, že se mu nic nemůže stát. Bál se ale bouřky. Jednou se při velké bouři schoval do sklepení, ale blesk zasáhl hradní věž, věž se zhroutila a pohřbila Radouše ve svých sutinách. Od té doby na Radyni straší Radoušův duch.
Rotunda
rotunda sv. Petra
Přemyslovské hradiště a rotunda sv. Petra

Jádrem slovanského osídlení celého plzeňska se již v 10. století stala Stará Plzeň, jíž vévodil hrad Plzeň stojící na pravém břehu Úslavy. Za bojů knížete Boleslava II. s Ottou II., v roce 976, se pod Plzeňským hradištěm utábořilo bavorské vojsko v Ottových službách a při odpočinku a koupání bylo přepadeno a potřeno vojskem Boleslavovým. Nepřátelé byli poté vyhnáni ze země. Zápis o této významné bitvě najdeme v Thietmarově kronice spolu s první zmínkou o hradu na Hůrce.

Právě zbytky tohoto hradu jsou nejvzácnější památkou západních Čech. Prvotním kostelem tu byla rotunda sv. Petra, postavená v předrománském slohu. Zdejších bohoslužeb se podle stop po dřevěné tribuně v rotundě účastnil sám kníže Boleslav nebo jeho zástupce v kraji. Rotunda je vybudována z otloukaných křemencových kvádrů, má podobu jednoduchého válce s kuželovitou střechou s připojenou východní apsidou. Měří v průměru 6,5 metru, do její lodi se vešlo asi sto lidí. Ve dvacátých a sedmdesátých letech bylo

celé hradiště podrobeno rozsáhlému archeologickému průzkumu, k velké opravě Rotundy došlo v roce 1975 v rámci milénia Starého Plzence. Rotunda se sice do dnešních dnů zachovala v torzu, ale přesto je nejstarší celistvě dochovanou architektonickou památkou na českém území. Nebyla ale jediným kostelem na slovanském hradišti, na Hůrce jsou ještě patrny základy kostela sv. Vavřince z 11. století a zbytky dalšího kostela sv. Kříže.
Staroplzenecká naučná stezka

Naučná stezka je přibližně 9 km dlouhá a díky překonávání členitého reliéfu je turisticky náročnější. Provede nás devíti nejzajímavějšími lokalitami ve Starém Plzenci a okolí, můžeme si prohlédnout historické památky z 10. - 14. století, navštívit skalní útvary s krásným výhledem, přírodní rezervaci, chráněná geologická naleziště, unikátní technickou památku a další zajímavosti. Vyjdeme z náměstí ve Starém Plzenci a navštívíme postupně následující zastávky:

- Starý Plzenec - památky města
- Rotunda sv. Petra - kamenná stavba z roku 976
- Slovanské hradiště - Stará Plzeň
- Černá stráň - chráněné naleziště zkamenělin
- Sedlecké železárny - technická památka, kolébka Škodových závodů
- Starý rybník v Sedlci - přírodní rezervace
- Jezevčí skála - typická krajina Radyňské vrchoviny, lesní hospodářství
- Radyně - zřícenina královského gotického hradu ze 14. století
- Andrejšky - buližníkové skály, chráněný přírodní výtvor.

Starý rybník v Sedlci - přírodní rezervace Nebílovy
Starý rybník v Sedlci - přírodní rezervace Nebílovy
Titulní stránka· O Nás! · Turistické cíle · Členské obce

webmaster © 1999-2000 CompAct Bohemia s.r.o.