Sdružení obcí Mikroregion Radyně bylo založeno dne 28.9.1999 a jeho původní název je Mikroregion Radyně - Úslava. Dne 3.2.2000 byla Okresním úřadem Plzeň - jih zaregistrována změna názvu sdružení na Mikroregion Radyně. Hlavním cílem integrace venkovských obcí do mikroregionu je společné řešení problémů a realizace akcí prospěšných širšímu okruhu obcí, vytvoření předpokladů pro trvalý a harmonický rozvoj daného území a pro vysokou kvalitu života jeho obyvatel.

Mikroregion leží v těsném sousedství města Plzně a jedná se o typickou příměstskou oblast velkého centra. Členy mikroregionu jsou následující obce: Čižice, Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nebílovy, Netunice, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovice, Štěnovický Borek, Tymákov a Útušice. Na území mikroregionu žije 13.517 obyvatel a jeho rozloha činí 14.516 ha.

Mikroregion Radyně má vzhledem k době svého vzniku částečně zpracovaný dokument “Strategie rozvoje venkovského Mikroregionu Radyně” (situační analýzu a SWOT analýzu; zpracování strategické části a akčního plánu je před dokončením). Hlavním cílem mikroregionu je v současné době dokončení výše uvedeného strategického dokumentu a příprava a zpracování na něj navazujících dílčích projektů. Důležitým úkolem je samozřejmě také získávání finančních prostředků k realizaci navržených projektů a jejich realizace samotná.

Množství přírodních a kulturně historických památek předurčuje jedno ze stěžejních zaměření Mikoregionu Radyně na rozvoj cestovního ruchu a venkovské turistiky. K turisticky nejatraktivnějším místům patří archeologické nálezy a historické stavby, např. zbytky přemyslovského hradu Plzeň z 10. století - zbytky základů kostelů a rotunda sv. Petra, zřícenina hradu Radyně - dominanta celého plzeňska, lovecký zámek Kozel s anglickým parkem, barokní zámky v Nebílovech a ve Štěnovicích, řada sakrálních staveb - kostely (sv. Martina ve Chválenicích, sv. Jakuba Většího v Prusinech, sv. Jana Křtitele a Narození P. Marie ve Starém Plzenci), kapličky... Najdeme zde lidovou architekturu s ukázkami selského baroka, unikátní technické památky (dřevěný zastřešený most přes Úhlavu ve Štěnovicích, zachovalou valdštejnskou železárnu v Sedlci, která je kolébkou Škodových závodů).

Titulní stránka· O Nás! · Turistické cíle · Členské obce

webmaster © 1999-2000 CompAct Bohemia s.r.o.